• 0

 سپس ثبت نهایی خرید را انتخاب کرده و اطلاعات مربوط به کارتتان را وارد نمایید. در این مرحله پیامکی مبنی بر تایید ثبت سفارش و شماره سفارش برای شما ارسال خواهد شد.
در این مرحله سفارش شما نهایی شده و همکاران پشتیبانی فروش در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت تا مدارک لازم را جهت نهایی سازی سفارش خرید اقساطی حکمت کارت از شما دریافت کنند.
در صورت تایید سفارش, عدم اعتبار و یا عدم تایید پیامک آن برای شما ارسال خواهد شد .
buy